Poniżej można pobrać zestaw zadań finałowych tegorocznej edycji Konkursu Matematycznego

Zadania

Laureatami Konkursu są uczniowie, którzy podczas finału zdobyli największą liczbę pkt.:

Miejsce I

Werpachowski Damian

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku

Miejsce II

Jakimiuk Jacek

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku

Miejsce III

Budrowski Franciszek

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Laureaci

Punkty zdobyte przez Finalistów

Finalisci

Laureaci

VII Łomżyński Konkurs Matematyczny 2017
25 maja 2017 r.
PROGRAM (do pobrania)

ul. Akademicka 14

9:15 – 9:45
przed Aulą 315

Rejestracja uczestników konkursu.

9:45 – 10:00

Aula 315

Spotkanie organizacyjne.

10:00 – 12:00

Aula 315

Rozwiązywanie zadań finałowych.

ul. Akademicka 1

12:30 – 14:00
Aula A 2.4

Wykład z pytaniami i dyskusją:

"Od logiki do automatyzacji rachowania – wycieczka

w techniczne źródła informatyki"

wygłosi dr hab. Marek Gawrysiak prof. PWSIiP

14:00 – 14:30

A 0.25

Przerwa

14:30 – 14:45

Zwiedzanie uczelni

15:00 – 16:30

A 2.4

Uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu

 

 

Przypominamy, że 25 maja 2017 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się Finał VII Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego.

Finaliści będą się zmagać z zadaniami konkursowymi w auli 315 (Łomża, ul. Akademicka 14).

Prosimy, aby uczestnicy Konkursu na Finał stawili się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (legitymacja szkolna) 
lub w przypadku absolwentów z innym dokument ze zdjęciem. 

"Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata."

Roger Bacon