Formularz rejestracji uczestnika

DANE OSOBOWE I KONTODANE SZKOŁY
1 2 3 4
ZGODA - DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Ósmym Łomżyńskim Konkursie Matematycznym 2018 oraz dla celów promocyjnych i marketingowych PWSIiP w Łomży,
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.), wyrażam zgodę (w przypadku osobowy niepełnoletniej zgodę wyraża opiekun prawny):

  • na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych mojego podopiecznego dla celów uczestnictwa w Ósmym Łomżyńskim Konkursie Matematycznym 2018,
  • na bezpłatną publikację mojego/mojego podopiecznego wizerunku na zdjęciach, wyłącznie w celach promocyjnych w/w Konkursu, na stronie internetowej Ósmego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego 2018,
  • na przetwarzanie moich/mojego podopiecznego danych osobowych dla celów uczestnictwa w działaniach promocyjnych i marketingowych, podejmowanych przez PWSIiP w Łomży.

Rejestrując się do Konkursu potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu i akcpetuję jego postanowienia© 2018 PWSIiP w Łomży - Wydział Informatyki i Nauk o Żywności